Utställningar:

Hall of fame - Här kan ni se mina uppfödningar som fått minst 94p.

Kommande utställningar:

Planerade utställningar 2016

Dessa utställningar är de jag eventuellt kommer ställa på, fler kommer läggas till allt eftersom och några kommer nog tas bort...

 

Tierp 5/3
Bergvik 12/3
Borlänge 19/3
Nora 23/4
Bergby 7/5

Tidigare utställningar: (Resultat)

Poängskala:
Lilla havana Fransk Vädur  Satin
 Poängskala:  maxpoäng:
 Vikt  5
 Rasprägel
och presentation
 10
 Kroppsform  40
 Pälsens täthet  10
 Pälsens kvalitet   10
Färg  20
 Kondition, vård
och sundhet
 5
   Summa:
 100p
 Poängskala:  Färgade och Vita  Tecknade
 Vikt  5  5
 Rasprägel
och presentation
 20  20
 Kroppsform 40  20
 Pälsens täthet  10  10
 Pälsens kvalitet   10  10
 Färg  10  10
 Teckning    20
 Kondition, vård
och sundhet
 5  5
   Summa :
 100p
 Summa:
 100p
 Poängskala:  Färgade  Tecknade  Elfenben
 Vikt  5  5  5
 Rasprägel och presentation  10  10  10
 Kroppsform  20  20  20
 Pälsens täthet  20  20  10
 Pälsens kvalitet
 20  20  40
 Färg  20  10  10
 Teckning    10  
  Kondition, vård och sundhet  5  5  5
   Summa: 100p  Summa: 100p  Summa: 100p

Klass K Klass K

Angora
Skinn produkt:
Poängskala: Max:
Uppställning, kreativitet 10p
Arbetets utförande 30p
Utseende 30p
Pälsens kvalitet 20p
Svårighetsgrad 10p
Summa poäng: 100p
Ull produkt:
Poängskala: Max:
Uppställning, kreativitet 20p
Utseende, helhetsintryck 20p
Garnets kvalitet 20p
Svårighetsgrad 20p
Teknik, utförande 20p
Summa poäng: 100p

 Poängskala:  
 Vikt  5
 Rasprägel
och presentation
 10
 Kroppsform  10
 Ullens täthet  20
 Ullens kvalitet   20
 Ullens längd  10
 Filtningstendens  10
 Färg o teckning  10
 Kondition, vård
och sundhet
 5
   Summa :
 100p

Knivsta 6/6-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Fingal A 94p = 5-10-19 (bra)-9-36 (fäller bak)-10-5 Maria Ottosson
Satin Cesar A 94p = 5-10-18,5-9-367 (fäller ngt)-9,5 (ojämn)-5 Stefan Fernlund
Satin Birger A 94p = 5-10-18,5--18,5-18 (fällning)-10-9-5 Stefan Fernlund
Satin 3 ur kull 1 2016 M 94p = 19-18-19-38 Stefan Fernlund

Malmköping 28/5-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Fingal A 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Angora Gunvald A 94p = 5-10-9,5-18,5-18-10-9-9-5 Therese Franck

Norsbo 21/5-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Edla A 93,5p = 5-9,5 (bättre pres önskas)-19-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Eskil A - = hemma
Satin Fingal A 94p = 5-10-19-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Cesar A 94,5p = 5-10-19 (bra)-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Rebecca Zander
Satin August A 95p = 5-10-19-9-37,5-9,5 (ngt ojämn på bröstet)-5 Vacker helhet! Rebecca Zander
Satin Edit A 94,5p = 5-10-19 (bra)-9-37-9,5 (ojämn på bröstet)-5 Bästa veteran hona Rebecca Zander
Angora Ralph A 94,5p = 5-10-8,5 (ngt kantig)-19 (bra)-19-9-9-10-5 Rebecca Zander
Angora Gunvald A 94,5p = 5-10-9-19 (bra)-18,5-9-9,5-9,5-5 Rebecca Zander
Stora Silver Sven A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5 (ngt ojämn)-5 Rebecca Zander
Lilla tysk sacheck Jemen A 93,5p = 5--10-18,5-9-9-18,5-18,5-5 Bästa veteran hane Rebecca Zander

Bergby 7/5-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Edla A 95p = 5-10-19 (god)-9-37-10-5 Vackert djut! Maria Ottosson
Satin Eskil A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Stefan Fernlund
Satin Fingal A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Maria Ottosson
Satin Cecar A 95p = 5-10-19 (god)-9-37-10-5 Vackert djut! Stefan Fernlund
Angora Ralph A 94p = 5-9,5-8,5-18,5-18,5-10-9,5-9,5-5 Maria Ottosson
Stora Silver Sven A 95p = 5-10-38 (god)-9-9-19 (bra)-5 Vackert djut! Maria Ottosson
Ullprodukt Halsduk & pannband K 94,5p = 19 (bra)-19-19-19 (bra)-18,5 Maria & Rebecca

Nora 23/4-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Edla A 95p = 5-10-19-9-37-10-5 Vacker helhet! Peter Landberg
Satin Eskil A 94,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Fingal A - = hemma
Satin Cecar A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Kjell Carnbrand
Stora Silver Sven A 93,5p = 5-10-37,5-9-9-18 (ojämn)-5 Rebecca Zander
Ullprodukt Halsduk & pannband K 95p = 19-19,5-19-18,5-19 Vackert hantverk! Kjell Carnbrand

Norsbo 19/3-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Birger A 94,5p = 5-10-18,5-18-19-9,5-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Ina A 92,5p = 5-10-18 (markerade lår)-9-36,5 (ej färdig)-9-5 Pierre Eriksson
Satin Edla A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5 (Bra!)-9-5 Pierre Eriksson
Satin Eskil A 94,5p = 5-10-19 (Bra!)-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Fingal A 94,5p = 5-10-19 (Bra!)-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Cecar A 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Lilla havana 5161 A 94,5p = 5-10-37,5-9-9-19 (god)-5 Pierre Eriksson
Lilla havana 5165 A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5-5 Pierre Eriksson
Lilla havana 5164 A 94,5p= 5-10-37,5-9-9-19-5 Pierre Eriksson
Dvärghare Lolita A 90,5p = 5-18,5 (liggande öron)-35,5 (mkt kantig)-9-9-9,5-4 (gula tassar) Pierre Eriksson

Bergvik 12/3-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Birger A 94p = 5-10-18-18,5-18,5-10-9-5 Stefan Fernlund
Satin Fröja A 91,5p = 4 (lätt)-9,5-18,5-9-36,5-10-5 Maria Ottosson
Satin Ina A 93,5p = 5-10-18-9-36,5 (fäller ngt)-10-5 Maria Ottosson
Satin Edla A 95p = 5-10-19 (god)-9-37-10 (bra)-5 Vackert djur! Maria Ottosson
Satin Eskil A 94,5p = 5-10-18-9-37,5-10-5 Catherine Lindström
Satin Fingal A 94p = 5-10-18-9-37,5-9,5-5 Catherine Lindström
Satin Cecar A 95p = 5-10-18-9-38-10-5 Vackert djur! Catherine Lindström
Lilla havana 5161 A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5 (ojämn)-5 Catherine Lindström
Lilla havana 5165 A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5 (ojämn)-5 Maria Ottosson
Lilla havana 5164 A 95p= 5-10-38-9-9-19-5 Vackert djur! Catherine Lindström
Dvärghare Lolita A 94p = 5-19-37-9-9-10-5 Stefan Fernlund
Ullprodukt våg mössa K 94,5p = 19-18,5-19-19-19 Stefan Fernlund
Ullprodukt blad halsduk & pannband K 95p = 19-19-19-19-19 Maria, Stefan & Catherine

Tierp 5/3-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Beda A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Ove Karlsson
Satin Fröja A 93,5p = 5-9,5 (pösig fram)-18,5-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Ina A 93p = 5-10-18 (markerande lår)-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Edla A 94,5p = 5-10-19-9-37-10-5 Stefan Fernlund
Satin Eskil A 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Fingal A 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Cecar A 95p = 5-10-19 (Bra!)-9-37-10-5 Vackert djur! Markus Hagström
Lilla havana 5161 A 92,5p = 4 (lätt)-10-37-9-9-18,5-5 Stefan Fernlund
Lilla havana 5165 A 94,5p = 5-10-37,5-9-9-19 (God)-5 Maria Ottosson
Lilla havana 5164 A 94,5p = 5-10-38 (Bra)-9-9-18,5-5 Ove Karlsson
Dvärghare Lolita A 94p = 5-19-37-9-9-10 (Bra)-5 Ove Karlsson
Ullprodukt blad halsduk & pannband K 94p = 19-19-19-18,5-18,5 Maria & Markus
Ullprodukt blad mössa K 92p = 18,5-18,5-18,5-18,5-18 Maria & Markus

Mora 9/1-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Beda A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Pierre Eriksson
Satin Fröja A 93p = 4 (låg vikt)-9,5-18,5-9-37-10-5 Pierre Eriksson
Satin Edla A 95p = 5-10-19-9-37-10-5 Pierre Eriksson

Kista 3/1-2016

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havana 5161 B 94,5p = 5-10-38-9-9-18,5-5 Christer Järnede
Satin Beda A 94p = 5-10-18-9-37,5-9,5-5 Christer Järnede
Satin Cesar A 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Fingal A 95p = 5-10 -19-9-37-10-5 Vacker helhet! Peter Landberg
Satin Eskil A 94p = 5-10 (bra presentation)-18,5-9-36,5-10-5 Kjell Carnbrand
Satin Edla A 94p = 5-10 -18,5-9-37-9,5 (ngt ojämn)-5 Rebecca Zander
Satin Birger A 94,5p = 5-10 -18,5-18-18,5-9,5-10-5 Christer Järnede
Satin Björg A 94p = 5-10 -18,5-18-18,5-10-9,5-5 Peter Landberg
Satin Iva B 93p = 5-10-18,5-19-17,5 (fällning)-18 (ojämn)-5 Pierre Eriksson

Bergvik 21/11-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havana 5164 B 93p = 5-10-37,5-9-8 (fäller)-18,5-5 Rebecca Zander
Lilla havana 5161 B 94,5p = 5-10-38 (bra)-9-8,5 (ej färdig)-19-5 Ove Karlsson
Satin Beda A 94p = 5-10 -18-9-37-10-5 Ove Karlsson
Satin Frigg A 91,5p = 3 (låg vikt)-9,5 -18,5-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Fröja A 92p = 5-10 -18,5-9-36 (ej färdig)-9,5-4 (gula tassar) Eva-Lena Lönndahl
Satin Fingal A 94,5p = 5-10 (bra!) -18,5-9-37-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Eskil A 94p = 5-10 -18,5-9-37,5-9 (oren färg)-5 Rebecca Zander
Satin Edla A 94,5p = 4 (ngt låg vikt)-10 -18,5-9-38-10-5 Rebecca Zander
Satin Birger A 94,5p = 5-10 -19-18,5-18 (kort päls)-9,5-9,5-5 Pierre Eriksson
Ullprodukt Halsduk blad K94,5p = 18,5-19-19-19-19 Pierre & Ove

Borlänge 8/11-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havana 5151 B 93,5p = 5-10-37,5-9-8,5 (fäller)-18,5 (ojämn)-5 Eva-Lena Lönndahl
Angora Gunvald B 94,5p = 5-9,5 (saknar rasprägel)-9-19 (Bra!)-18,5-10-9 (tovig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Frigg B 94,5p = 5-10 (bra) -18,5-9-37-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Berna A 94,5p = Eva-Lena Lönndahl
Satin Birger A 93,5p = 5-10 (bra)-18,5-18,5-18 (ngt kort)-9,5-9-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Björg A 94p = 5-10 -18,5-18,5-18,5-9,5-9 (önskar lite större mask-5 Eva-Lena Lönndahl

Örebro 7/11-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havana 5151 B 93p = 5-10-37,5-9-8 (fäller)-18,5 (ojämn)-5 Rebecca Zander
Lilla havana 5153 B 93,5p = 5-10-37,5-9-8,5-18,5-5 Christer Järnede
Angora Ralph A 95p = 5-10-19-18-10-9-10 (Bra)-5 Christer Järnede
Satin Frigga B - fel kön, hane. = 5-10 -18,5-9-37 (ej färdig)-9,5 (ej färsig)-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Birger A 94p = 5-10 -18,5-18-18,5-9-10-5 Christer Järnede
Satin Björg A 94p = 5-10 (lite mer presentation vore bra) -18,5-18,5-18-9,5-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl

Tierp 24/10-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Cassandra A 94,5p = 5-9,5 (bättre pres önskas)-9-19-18,5-10-9-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Berna B 95p = 5-10 (Bra)-18,5-9-37,5 (bra)-10-5 Pierre Eriksson
Satin Frigga B 94,5p = 5-10 -18,5-9-37,5-9,5 (ngt ojömn)-5 Maria Ottosson
Satin Eskil B 94p = 5-10 -18,5-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Rebecca Zander
Ullprodukt Halsduk blad K95p = 18,5-19,5-19-19-19 Vackert arbete Maria & Rebecca

Arboga 19/9-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Aurora A 94,5p = 5-10 -19-19-19-9-8,5-5 Peter Landberg
Satin Birger B 93,5p = 5-10-18,5-18,5-18 (ej färdig)-9-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Cesar B 94,5p = 5-10 -18,5-9-37,5 (ej färdig)-9,5-5 Stefan Fernlund

Orsa 29/8-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Vilhelm A 94,5p = 5-10-19 (god)-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Kjell Carnbrand
Satin Aurora B 94,5p = 5-10 (bra)-19-18-18,5 (ej utfälld)-9-10 (bra)-5 Affe Hedlund
Satin Birger B 92,5p = 5-10 (Bra)-18,5-18-18-9-9-5 Kjell Carnbrand
Satin Berna B 93,5p = 5-10 (Bra)-18,5-9-37 (ej utfälld)-9 (ojämn)-5 Affe Hedlund
Satin Beda B 94p = 5-10 (Bra)-18,5-9-37 (ej utfälld)-9,5-5 Affe Hedlund
Satin Cesar B 94,5p = 5-10 (Bra)-19 (god)-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Kjell Carnbrand
Ullprodukt Sjal K 94,5p = 18,5-19-19-19-19 Affe & Kjell
Ullprodukt Halsduk cupcake K95p = 19-19-19-19-19 Affe & Kjell
Ullprodukt Mössa (våg) K 94,5p = 18,5-19-19-19-19 Affe & Kjell

Lekhyttan 18/7-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Cassandra A 95p = 5-9,5-9-19-19-10-9-9,5-5 Vackert djur! Maria Ottosson
Satin Aurora B 94,5p = 5-10-18,5-19-18 (fäller ngt)-9,5-9,5-5 Maria Ottosson
Dvärghare Janne A 94p = 5-19-37,5-9-9-9,5-5 Therese Franck
Skinnprodukt Ponny K 93,5p = 9-28-28-19-9,5 Maria Ottosson
Skinnprodukt Kudde K 94,5p = 9-28,5-28,5-19 (mkt fin kvalitet)-9,5 Maria Ottosson
Ullprodukt Halsduk K 94,5p = 19-19-19-19-18,5 Bästa i motsatt teknik Maria Ottosson
Ullprodukt Höst sett K95p = 19-19-19-19-19 Vackert Arbete Maria Ottosson
Ullprodukt Sjal K95,5p = 19-19,5 (Bra!)-19-19-19Mycket vackert och användbart arbete! Bästa produkt Maria & Therese

Berga 30/5-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Wilex A 95p = 5-10 (Bra!)-19 (god)-18-18,5-10-9,5-5 Vackert djur! Kjell Carnbrand
Satin Vilhelm A 94,5p = 5-10 -19-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Stefan Fernlund
Satin kull 2, elfenben M 93,5p = 19-18,5-19-37 (smutsiga tassar) Kjell Carnbrand
Satin kull 2, ryss M 93,5p = 18,5-18,5-18,5-38 Kjell Carnbrand

Sahlins 16/5-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A -
Lilla havana Daim A 93,5p = 5-10-37,5-9-9-18 (vita hår)-5 Eva-Lena Lönndahl
Lilla havana Xia A 94p = 5-10 (Bra!)-38 (Bra)-9-9-18 (solblekt)-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Roy A 93,5p = 5-10-18,5-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin August A 94,5p = 5-10 (Bra!)-19-9-37 (ej färdig)- 9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Vilhelm A 95p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37,5-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Wilex A 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-18,5-18,5-9,5-9-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Olga A 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-18,5-18-9 (ojämna baktassar)-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Lilla tysk scheck Jemen A 94,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-9-19 (Bra)- 19 (Bra)-5 Eva-Lena Lönndahl
Dvärghare Janne A 93p = 5-19,5-37,5-9-9-8 (mkt vita hår öron)-5 Eva-Lena Lönndahl

Finnerödja 2/5-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A -
Satin Roy A 95p = 5-10-19 (Bra)-9-37-10-5 Christer Järnede
Satin Wilex A 95p = 5-10 (mkt bra)-19 (god)-18-19-9,5-9,5-5 Vackert djur! Kjell Carnbrand
Dvärghare Janne A 93p = 5-19-37-9-9-9-5 Kjell Carnbrand
Angora Ralph A 91p = 3 (lätt)-9 (önskas mer örontoffsar)-9-18-18-10-9-10-5 Peter Landberg
Ullprodukt "våg mössa" K 93,5p = 18,5-19-18,5-18,5-19 Peter & Eva-Lena
Ullprodukt Halsduk cupcake K 94p = 18,5-19-19-18,5-19 Peter & Eva-Lena
Ullprodukt sjal K 94p = 18-19-19-19-19 Peter & Eva-Lena

Nora 3/4-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A 95,5p = 5-10-38 (Bra!)-9-9,5 (Bra)-19 (Bra)-5 Christer Järnede
Lilla havanna Xia A 94,5p = 5-10-38 (god)-9-9-18,5-5 SKjell Carnbrand
Satin Ulvhilde A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Kjell Carnbrand
Satin Wibeke A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Peter Landberg
Satin Roy A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Christer Järnede
Satin Wilex A 94,5p = 5-10-18-18-19-10-9,5-5 Christer Järnede
Ullprodukt Halsduk K 94,5p = 18,5-18,5-19,5-19-19 Peter Landberg
Ullprodukt Mössa K 94,5p = 18,5-18,5-19,5-19-19 Peter Landberg

Avelsbed Rättvik 15/3-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A 95p = 5-10-38 (Bra!)-9-9-19-5 Stefan Fernlund
Satin Ulvhilde A 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Stefan Fernlund
Satin Sol A 94,5p = 5-10-19 (Bra!)-18,5-18 (fäller)-18,5 (ojämn)-5 Stefan Fernlund

Tierp 14/3-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Xia A 94,5p = 5-10-38 (Bra!)-9-8,5 (ej färdg)-19-5 Stefan Fernlund
Satin Ulvhilde A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Stefan Fernlund
Satin Roy A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5-5 Stefan Fernlund
Satin Vilhelm A 95p = 5-10-19 (God!)-9-37-10 (Bra!)-5 Vackert djur! Maria Ottosson
Satin Vidar A 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Pierre Eiksson
Satin Wilex A 94p = 5-10-18,5-18,5-18,5-9 (ngt svag)-9,5-5 Maria Ottosson
Ullprodukt Halsduk K 94,5p = 19 (Bra)-19 (Bra)-19 (Bra)-19 (Bra)-18,5 Maria Ottosson
Ullprodukt "Höst set" K 95p = 19,5 (Mycket fin uppställning)-19 (Bra)-19 (Bra)-19 (Bra)-18,5 Mycket fint arbete! Maria Ottosson

Svärdsjö 21/2-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A 95p = 5-10-38 (God!)-9-9-19-5 Vacker helhet! Peter Landberg
Satin Odil A 95,5p = 5-10-18,5-9-38 (Mycket bra!)-10-5 Mycket Vacker helhet!  BIS Peter Landberg
Satin Ulvhilde A 94p = 5-10-18-9-37-10-5 Kjell Carnbrand
Satin Roy A 95p = 5-10-19-9-37-10-5 Vacker helhet! Peter Landberg
Satin Vilhelm A 95p = 5-10 (Bra!)-19 (god!)-9-37-10-5 Vackert djur! Kjell Carnbrand
Satin Vidar A 95p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37,5 (Bra!)-10-5 Vackert djur! Eva-Lena Lönndahl
Satin Wilex A 94,5p = 5-10-18,5--18,5-18,5-9,5 (bra)-9,5 (bra)-5 Eva-Lena Lönndahl
Ullprodukt sjal K 94p = 19-18-19-19-19 Kjell Carnbrand
Peter Landberg

Bergvik 7/2-2015


På bilden är Tuula.

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Lilla havanna Tuula A 96p = 5-10-38,5 (Bra!)-9-9,5 (Bra)-19-5 Mycket vackert djur!!!  BIS Catherine Lindström
Stefan Fernlund
Lilla havanna Xia A 95,5p = 5-10-38 (Bra!)-9-9,5 (Bra!)-19-5 Vackert djur! Stefan Fernlund
Lilla havanna Xi A 95p = 5-10-38 (Bra!)-9-9-19-5 Vackert djur! Stefan Fernlund
Satin Wibeke A 94,5p = 5-10 (Bra)-18,5-9-37-10-5 Ove Karlsson
Satin Wolfgang A 93p = 5-10-18,5-18,5-18 (fällning)-9 (svagt färgade ben)-9-5 Catherine Lindström
Ullprodukt sjal K 94,5p = 19-18,5-19-19-19 Ove Karlsson

LU Vänersborg 23-25/1-2015

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin August A/E 94p = 5-10-18,5-9-37 (ofärdig bak)-9,5-5 Gullik Kelpaker
Satin Ole A/E 95p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37,5-10-5 Vackert djur! Pierre Eiksson
Satin Oda A/E 94p = 5-10-18,5-9-37,5 (ngt ojämn)-9-5 Thormod Saue
Satin Odil A/E 92,5p = 5-10-18,5-9-36 (kort, ofärdig)-9-5 Sbein Clausen
Satin Ragnhild A 95,5p = 5-10-19-9-38-9,5-5 Erik Rasmussen
Christer Järnede
Satin Ulvhilde A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10 (Bra)-5 Ove Karsson
Satin Vilhelm A/E 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Therese Franck
Satin Vidar A/E 95p = 5-10 (Bra!)-19 (Bra!)-9-37,5-9,5 (ngt ojämn nacken)-5 Vackert djur! Niklas Wingård
Satin Wilex A 94,5p = 5-10-18,5--18,5-18,5-9,5-9,5 (fin huvudtekning)-5 Maria Ottosson
Ullprodukt Sjal K 93p = 19-18,5-18,5-18,5-18,5 Gunilla Larsholt

 

Avelsbed Orsa 28/12-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Eda A 94,5p = 5-10-18,5-18,5-18,5-9,5-9,5-5 Maria Ottosson
Satin Carla A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10 (god)-5 Maria Ottosson
Satin Ulvhilde A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Maria Ottosson
Satin Odil A 94,5p = 5-10 (God!)-19 (Bra!)-9-37,5-10-4 (gula tassar) Pierre Eriksson
Satin Ragnhld A 95p = 5-10-19-9-37,5-9,5-5 Vackert djur! Pierre Eriksson
Satin Sally A 93,5p = 5-10-18,5-18,5-18,5-19 (ojämn)-5 Pierre Eriksson

Mantorp 29/11-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Ragnhild A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Kenn-Henri Nilsson
Satin Oda A 93p = 5-10-18,5-9-36-9,5 (ojämn)-5 Therese Franck
Satin Odil A 95p = 5-10 (Bra!)-19-9-37-10-5 Vackert djur! Christer Järnede
Satin Vilhelm B 95p = 5-10 (Bra!)-19 (god)-9-37-10 (Bra!)-5 Vackert djur! Kjell Carnbrand
Satin Walter B 93,5p = 5-10-18,5-18,5-18 (ej färdig)-9 (ej färdig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Lilla havana Tuula B -

Rättvik 23/11-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Ole A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5

Ronny Friberg

Satin Oda A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5

Ronny Friberg

Satin Odil A 95p = 5-10-19-9-37-10-5 Vackert djur! Christer Järnede
Satin Roy A 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Christer Järnede
Satin Ulvhilde A 94p = 5-10-19-9-36,5 (ej klar)-9,5-5

Ronny Friberg

Satin Sol A 93p = 5-10-19-18-18 (ej klar)-18 (ej klar)-5

Ronny Friberg

Satin Vidar B 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Christer Järnede
Satin Wilex B 95p = 5-10-19-18-18,5-9,5-10-5 Vackert ungdjur! Christer Järnede
White Qing A 94,5p = 5-10-18,5-9-9-10-9-19-5

Ronny Friberg

 

Bergvik 15/11-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Ole A 95p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37,5 (Bra!)-10-5 Vackert djur! Pierre Eriksson
Satin Oda A 94p = 5-10-18,5-9-36,5 (fällning bak)-10-5 Maria Ottosson
Satin Odil A 95,5p = 5-10-19 (Bra!)-9-37,5-10-5  Vackert djur! Stefan Fernlund
Satin Roy A 92p = 4 (låg vikt)-9,5-18,5-9-36,5 (fällning)-9,5-5 Ove Karlsson
Satin Ragnhild A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5 (Bra!)-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Pelle A 95p = 5-10 (Bra!)-19-9-37-10-5 Vackert djur! Pierre Eriksson
Satin Wilex B 94p = 5-10-18,5-18,5-18,5-9,5-9 (ojämn öron)-5 Ove Karlsson
Lilla havana Tuula B -
Ullprodukt Handledsvärmare
+ pannband
K 94,5p = 19-19-19-18,5-19 Maria Ottosson
Stefan Fernlund

Örebro 1/11-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Carla A 94p = 5-10-18,5-9-36,5 (ej färdig)-10-5 Peter Landberg
Satin Ulvhilde B 94,5p = 5-10-19-9-36,5 (ej färdig)-10-5 Christer Järnede
Satin Vilhelm B 94,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Wibeke B 93,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Wolfgang B 94,5p = 5-10-18,5-18,5-18,5-9,5-9,5-5 Stefan Fernlund
Dvärghare Janne A 92,5p = 5-18,5 (svag presentation)-37-9-9-9-5 Christer Järnede

 

Täby 25/10-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Roy A 95p = 5-10 (Bra pressentation)-19 (God!)-9-37-10-5 Vackert djur!  BIR Niklas Wingård
Satin Sally B 94,5p = 5-10-19-18-19-18,5 (ngt ojämn)-5 Peter Landberg
Satin Sol A 94p = 5-10-18,5-18,5-18,5-18,5 (ojämn)-5 Stefan Fernlund
Satin Vilhelm B 94p = 5-10 (Bra pressentation)-18,5-9-37-9,5-5 Kjell Carnbrand
Satin Timo B  -
Satin Qing A 94,5p = 5-10-18,5-9-9-9,5-10-18,5-5     BIR Stefan Fernlund
Ullprodukt Handledsvärmare
+ pannband
K 94,5p = 19-18,5-19,5-18,5-19 Peter Landberg
Stefan Fernlund

Ytterhogdal 25/10-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Ragnhild A 95p = 5-10-19 (Bra!)-9-37-10-5 Vackert djur! Markus Hagström
Satin Vidar B 94p = 5-10-18,5-9-36,5 (fäller ngt)-10-5 Maria Ottosson
Lilla havana Daim A 94,5p = 5-10-38-9-9-18,5 (ngt öjämn)-5   BIR Markus Hagström
Ullprodukt mössa K  kvarglömd hemma

Tierp 19/10-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Ragnhild A 92p = 4 (låg vikt)-9,5-18-9-37-9,5-5 Ove Karlsson
Satin Ole A 94,5p = 5-10-18,5-9-37 (fäller ngt)-10-5 Stefan Fernlund
Satin Valdemar B 93p = 5-10-18-9-36,5 (fällning)-9,5-5 Ove Karlsson
Satin Vilhelm B 95p = 5-10-18,5-9-37,5 (Bra!)-10-5 Vackert djur! Pierre Eriksson
Satin Vidar B 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-36,5 (ej färdig)-10-5 Eva-Lena Lönndahl
Angora Ralph A 93p = 4 (för lätt)-9,5-8-18,5-19-10-9-10 (Bra)-5 Catherine Lindström
Ullprodukt mössa K 94,5p = 18,5-19-19 (bra)-19-19 Catherine & Stefan
Skinnprodukt vantar K 93,5p = 10-27 (ojämn insida)-28-19-9,5 Catherine & Stefan

 

Arboga 20/9-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin August A 95,5p = 5-10-19-9-38-9,5-5  BIM BIR Christer Järnede
Satin Ole B 95p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37,5 (Bra!)-10-5 Vackert djur! Eva-Lena Lönndahl
Satin Roy B 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Christer Järnede
Satin Valdemar B 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5-5 Ronny Friberg
Satin Vilhelm B 93,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-36,5 (ej färdig)-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Vidar B 94p = 5-10-19-9-37-9-5 Christer Järnede
white Qing B  - hemma pga fällning


Orsa 30/8-2014


Ole blev BIS!

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Pelle A 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Ole B 95p = 5-10-18,5-9-37,5-10-5 Vackert djur!   BIS BIR Pierre Eriksson
Satin Oda B 93p = 5-10-18,5-9-36,6 (fällning)-9 (ojämn)-5 Pierre Eriksson
Satin Odil B 93p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-36,5 (fällning)-9 (ojämn)-5 Pierre Eriksson
Satin Roy B 94p = 5-10-19-9-36,5 (lång dålig satinpäls)-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Ragnhild B 93,5p = 5-10-18,5-9-36,5 (dålig satinstruktur)-9,5-5 Pierre Eriksson
white Qing B 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-8,5 (fällning)-9,5-10-18,5 (bra stickling
men svaga ögonringar) -5   BIR
Pierre Eriksson
dvärghare Janne A 94p = 5-19-37-9-9-10-5   BIR Pierre Eriksson
Skinnprodukt Vantar K 94,5p = 10-28-27,5-19-10 Pierre Eriksson
Ullprodukt Mössa K 95p = 19-19-19-19-19 Pierre Eriksson

Lekhyttan 19/7-2014


Baby björn mössan blev även Bästa skinnprodukt

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Ralph A  -
Satin kull 10 M 94p = 19-19-19-37 Christer Järnede
Skinnprodukt Vantar K 93p = 9-27,5-28,5-18,5-9,5 Maria Ottosson
Skinnprodukt Baby mössa K 94p = 9,5 (fint arrangerat)-28-28,5-18,5-9,5 Maria Ottosson
Ullprodukt Mössa K 94p = 19-18,5-18,5-19-19 Maria Ottosson
Ullprodukt Halsduk + mössa K 94p = 19-18,5-19-18,5-19 Maria Ottorrson
Ullprodukt Sjal K 94,5p = 19-19,5 (stilrent)-18,5-18,5-19 Maria Ottosson


 

Alingsås  23/11-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Ullprodukt Halsduk + pannband K 94,5p = 19-19-19-19-18,5 Tove Corneliusen (?)

Berga 31/5-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
L.Havana Daim A 93,5p = 5-10-37,5-8,5 (gles)-9-18,5-5 Pierre Eriksson

Borlänge 24/5-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Pelle A 94p = 5-10-19-9-37,5-9,5-4 (gula tassar)    BIR Rebecca Zander
Satin August A 93,5p = 5-10-18-9-37,5-10-4 (smutsiga tassar) Christer Järnede
Satin Dan A -
L.Havana Quinn A 93p = 5-10-37,5-9-9-17,5 (mycket ojämn)-5    BIR Rebecca Zander
Satin Kull 3, (2.1) M 92p = 19-18-19-36 Christer Järnede
Satin Kull 3, (1.2) M 93,5p = 18,5-18,5-19-37,5 Rebecca Zander

Alltid lika kul när kaninerna får avdrag för påhitt... Pelle hade då absolut inte gula tassar, och August hade då inte så mycket så det skulle blivit avdrag... Och båda ungdjursgrupparna tycker jag vart lite orättvist bedömda...

Bergby 17/5-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Pelle A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin August A 93,5p = 5-10-18-9-37 (ej färdig)-9,5-5 Maria Ottosson
Satin Dan A  -
Satin Eda A 92,5p = 4 (ngt lätt)-9,5-18,5-18,5-18,5-9-9,5-5 Pierre Eriksson
L.Havana Quinn A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5 (ngt ojämn)-5 Stefan Fernlund
L.Havana Kull 2 M 94p = 19-18-19-38 Stefan Fernlund

Nora 18/4-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Pelle A 94,5p = 5-10-18 (ngt smal fram)-9-37,5-10-5 Rebecca Zander
Satin Edit A 95p = 5-10-19-9-37,5 (Bra)-9,5-5 Christer Järnede
Satin August A 93,5p = 5-10 (Bra!)-18 (ngt vass rygg)-9-37-9,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Carla A -
Angora Balder A 91p = 5-10-9-18-17 (övermogen)-10-8 (tovig)-9-5 Christer Järnede
L.Havana Quinn A 94,5p = 5-10 (Bra!)-37,5-9-9-19-5 Eva-Lena Lönndahl
L.Havana Anna A 94,5p = 5-10-38-9-9-18,5-5 Peter Landberg

 

LU Södertälje 28/2-2/3-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Dan A 94,5p = 5-10-18,5-9-37-10-5 Daniel Lindblad
Satin Adela A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5-5 Eva Persson
Satin Cenita A 92,5p = 4 (ngt lätt)-9,5-18-9-37,5 (ej färdig)-9,5-5 Markus Hagström
Satin Carla A 94p = 5-10-18,5-9-37-9,5 (ej färdig)-5 Eva-Lena Lönndahl
White Gordon A -
L.Havana Quinn A 94p = 5-10-37,5-9-9-18,5-5 ?
Pälsprodukt Babymössa K 93p = 9,5-28-28-18,5-9 Therese F & Ingela L
Ullprodukt Sjal K 93p = 19-18,5-18,5-18,5-18,5 Therese F & Ingela L
Ullprodukt Halsduk + pannband K 92p = 18,5-18,5-18-18,5-18,5 Therese F & Ingela L

Avelsbed 9/2-2014

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin August A 95p = 5-10-18,5-9-37,5-10-5 Rebecca Zander
Satin Adela A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5 (ngt ojämn)-5 Rebecca Zander
Satin Eda A 93p = 4 (ngt lätt)-10-18,5-18,5-18 (fäller)-9,5 (ngt ojämn)-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Donald A 92p = 4 (ngt lätt)-10-18 (ngt kantig)-18,5-18,5 (ej färdig)-18 (ej färdig)-5 Rebecca Zander
Satin Carla A 94p = 5-10-18,5-9-37 (ej färdig)-9,5 (ej färdig)-5 Rebecca Zander
White Gordon A - -

Milsbo KM 1/12-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin August A 95p = 5-10-18-9-38 (bra)-10-5 Christer Järnede
Satin Eda B hemma...
Satin Donald B 94,5p = 5-10-19-18-19-18,5-5 Christer Järnede
Satin Dan B 94p = 5-10-18-9-37-10-5 Christer Järnede
Satin Carla B hemma...
Satin Adela B 94,5p = 5-10-18-9-37,5-10-5 Christer Järnede

Karlstad 23/11-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Skinnprodukt  Ponny K 94p = 9,5-27,5-28 (Rolig!)-19 (Bra)-10 Eva-Lena Lönndahl

Sätila 9/11-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
White Jenna B 92,5p = 5-10-18 (kantig)-9-8,5 (ej färdig)-9,5-9,5-18-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Adolf B 94p = 5-10-18,5 (ngt tunn)-9-36,5 (ej helt färdig)-10-5 Affe Hedlund
Satin Cenita B 93,5p = 5-10 (Bra!)-19 (Bra!)-9-36 (fällning)-9,5-5 Markus Hagström
Satin Carla B 94p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37 (ej färdig)-9,5 (ej färdig)-5 Eva-Lena Lönndahl
Satin Eda B 93p = 5-10-18,5-18-18 (ej färdig)-10-8,5-5 Peter Landberg

Tierp 19/10-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
White Gordon A 94p = 5-10-18,5-9-8,5 (ej utfälld bak)-8,5-10-18,5 (ngt åg bak)-5 Maria Ottosson
Satin August B 94p = 5-10 (bra)-18,5-9-37-9,5-5 Therese Franck
Satin Eda B 94,5p = 5-10 (bra)-18,5-18,5-19-9 (gul ton huvud)-9,5-5 Ove Karlsson
skinnprodukt mössa K 93p = 9,5-28-28-18,5-9 Maria Ottosson &
Therese Franck

Eda vann dessutom SKUFs pris för Bästa tecknade medlemsägda kanin.

Ytterhogdal 5/10-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
White Gordon A 95p  = 5-10-19-9-9-9,5-9,5-19-5 BIR Thormod Saue & Per-Egil Hagen
Satin August B 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5-5 Thormod Saue
Satin Adela B 93,5p = 5-10-18-9-37,5-9-5 Per-Egil Hagen
Satin Disa B  (stannade hemma pga fällning)
Satin Donald B  (stannade hemma pga fällning)
Satin Eda B 91,5p = 4-10-18-18-17,5-9-10-5 Per-Egil Hagen
skinnprodukt mössa K 93p = 9-28,5-28-18,5-9 Thormod Saue & Per-Egil Hagen

Arboga 21/9-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin August B 93p = 5-10-18,5-9-36-9,5 (ojämn)-5 Therese Franck
Satin Adolf B 92p = 5-10-18-8,5 (ej färdig)-36 (ej färdig)-9,5 (ej färdig)-5 Ingela Larsson

Borlänge 8/9-2013


August, Adela & August bidrog till vinnst i klass F samt att Adela och Adolf bidrog till vinnst i klass B
(saknas på bild gör Agda som flyttade efter utställningen)

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Balder A 94,5p = 5-10 (bra rasprägel)-9-19 (god)-18,5-9,5-9-9,5-5 Maria Ottosson
Satin August B/F 94p = 5-10 (God!)-19-9-37,5-9,5-4 (gula tassar) Pierre Eriksson
Satin Adolf B/F 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Adela B/F 94,5p = 5-10-19 (God)-9-37 (fällning)-9,5 (ojämn)-5 Maria Ottosson
Satin Agda B/F 94,5p = 5-10-19-9-37-9,5-5 Rebecca Zander
Satin Carla, Cenita, Clary M 93p= 19-18,5-18,5-37 Pierre Eriksson

Alfta 24/8-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Balder A 92,5p = 5-10-9-19-18-8 (kort)-9-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin August B 94,5p = 5-10-18,5-9-37 (ej utfälld)-10-5 Maria Ottosson
Satin Calle, Cenita, Clary M 93,5p= 19-18 (kantig bak)-19-37,5 Pierre Eriksson
skinnprodukt mössa K 94p = 9-28,5-28,5-19-9 Maria Ottosson
skinnprodukt Handväska K 94,5p = 9,5-28-28,5-19-9,5 (Fint utfört arbete) Maria Ottosson

Lekhyttan 20/7-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Harald A 94p = 5-10-18,5-9-37 (fällning)-9,5 (fällning)-4 (kala tassar) Markus Hagström
Satin Sia m kull D 94p = 19-20-27 (Bra!)-28 Markus Hagström
Satin Adolf, August, Adela M 94p = 19 (Bra!)-18,5-18,5-38 Markus Hagström
skinnprodukt Ponny K 93,5p = 9,5-28-28-18,5 (ngt ojämn)-9,5 Markus & Eva-Lena
skinnprodukt Handväska K 94p = 9,5-28-28 (Fin!)-18,5-10 Markus & Eva-Lena
skinnprodukt Kudde K 93,5p = 9,5-28 (ojämnt monterad baksida)-27,5-18,5-10 Markus Hagström

Berga 1/6-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Angora Balder A 94,5p = 5-10-9-19-18-10-9-9,5-5 Pierre Eriksson

Bergby 25/5-2013


Stam White svart, 283p - 4:a klass A

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
White Hilja A 94,5p = 5-10-19 (Bra!)-9-8,5 (ej färdig)-9,5 (ngt flammig)-10-18,5-5 Stefan Fernlund
White Henning A 94p = 5-10-18-9-9-9,5-10-18,5-5 Stefan Fernlund
White Helmi A 94,5p = 5-10-18,5-9-9-9,5-10-18,5-5 Maria Ottosson
Angora Balder A 94p = 5-10-9-19-19-10-9-9-4 (smutsig under) Stefan Fernlund

Balder vann även pris för Bästa vita angora.

Finnerödja 4/5-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Zoltan A 94,5p = 5-10-19 (God)-18-18,5-19-5 Kjell Carnbrand
Satin Sia A 94,5p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-37-10 (Bra!)-5 Eva-Lena Lönndahl
White Henning A 94p = 5-10-18-9-9-10-9-19-5 Ronny Fridderg
White Helmi A 94p = 5-10 (Bra!!)-18,5-9-9-10-9,5-18 (svaga ögonringar)-5 Eva-Lena Lönndahl
Angora Beata A 94p = 5-9,5 (önskar mer rasprägel)-9-18-18,5-10-10-9-5 Eva-Lena Lönndahl
skinnprodukt handväska K 94p = 10-28-28-18-10 Ronny Fridberg

Beata vann även en inteckning i Örebro läns vandringspris till Bästa angora!

Tierp 6/4-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Belgisk hare Eva-Lotta A 94p = 5-19-37,5-9-9-9,5-5 Therese Franck
Belgisk hare Britta-Lisa A 92,5p = 4 (låg vikt)-18,5-37,5-9-9-9,5-5 Christer Järnede
Satin Harald A 93,5p = 5-10-18-9-37-9,5-5 Christer Järnede
Satin Sia A hemma...
White Henning A 93,5p = 5-10-18-9-9-10-9,5-18-5 Christer Järnede
White Helmi A 92p = 4 (låg vikt)-9,5-18-9-9-9,5-9,5-18,5-5 Ingela Larsson
skinnprodukt häst K 93p = 9-28-28-19-9 Therese Franck

Guldsmedshyttan 29/3-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Zaida A 92,5p = 5-10-18,5-18-18-18-5 Christer Järnede
Satin Harald A 93p = 4 (lätt)-10-18-9-37,5-9,5 (ej färdig)-5 Markus Hagström
Satin Sia A hemma...
White Henning A hemma...
White Helmi A hemma...
skinnprodukt häst K 94p = 9,5-28-28 (Bra!)-19 (Bra!)-9,5 Christer Järnede & Eva-Lena Lönndahl

LU Borlänge 1-3/3-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Olga A 92,5p = 4 (ngt låg)-10-17,5 (tunn)-19-18 (fällning)-9,5-9,5-5 Louise Prinzlow
Satin Sten-Sture A 94,5p = 5-10-18,5-9-37,5-9,5-5 ?
Satin Zoltan A 93,5p = 5-10-18,5-18-18,5 (ej helt färdig)-18,5 (ej helt färdig)-5 Peter Landberg
Satin Zabina A 92,5p = 5-10-18-18-18 (ej färdig)-18,5 (ej färdig)-5 Ingela Larsson
Satin Zaida A 93,5p = 5-10-18,5-18,5-18,5-18 (ojämn)-5 Daniel Lindblad
Belgisk hare Kurt-Arne A 94,5p = 5-19,5-37,5-9-9-9,5 (ngt ojämn)-5 Therese Franck
Belgisk hare Britta-Lisa A 93,5p = 5-19-37-9-9-9,5 (ej färdig)-5 Markus Hagström
Belgisk hare Eva-Lotta A 94,5p = 5-19-37,5-9-9-10-5 Christer Järnede
Angora Balder A 94,5p = 5-10-9-19-18 (bättre mix ull-/fäckhår önskas)-10-9-9,5-5 Daniel Lindblad
skinnprodukt häst K 94p = 9-28-28-19-10 Gunilla Larsholt

Bergvik 2/2-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Olga A 94p = 5-10-18-18,5-18-10-9,5-5 Stefan Fernlund
Satin Zaida A 93p = 5-10-18-18,5-18,5-18 (ojämn)-5 Christer Järnede
Satin Harald A 94,5p = 5-10-18-9-38 (God!)-9,5-5 Pierre Eriksson
Satin Sia A 93p = 4 (lätt)-9,5-18-9-37,5-10-5 Christer Järnede
Belgisk hare Britta-Lisa B 93p = 5-19-37-9-9-9-5 Stefan Fernlund

Mora (avelsbedömning) 13/1-2013

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Zoltan A 94p = 5-10-18,5-18,5-18,5-18,5-5 Pierre Eriksson
Satin Zaida A 93,5p = 5-10-18,5-18,5-18,5-18 (ojämn)-5 Pierre Eriksson
Satin Zabina A 94p = 5-10-19-18 (gles)-18,5 (ojämn)-18,5 (ojämn)-5 Rebecca Zander
Satin Harald A 95p = 5-10-18,5-9-37,5 (Bra!)-10-5 Pierre Eriksson
Satin Olga A 94,5p = 5-10-19 (God!)-18,5-18,5-9,5-9-5 Pierre Eriksson
Satin Britta-Lisa B 94,5p = 5-19-38-9-9-9,5 (ej färdig)-5 Rebecca Zander

 


 
Resultat 2012-2013
Resultat 2008-2011