Tidigare utställningar
Resultat 2008-2011

Poängskala:
Holländsk Kanin Fransk Vädur Satin
Poängskala: maxpoäng:
Vikt 5
Rasprägel
och presentation
10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Huvudets teckning
och färg
20
Kroppens teckning
och färg
20
Kondition, vård
och sundhet
5
Summa:
100p
Poängskala: Färgade och Vita Tecknade
Vikt 5 5
Rasprägel
och presentation
20 20
Kroppsform 40 20
Pälsens täthet 10 10
Pälsens kvalitet 10 10
Färg 10 10
Teckning 20
Kondition, vård
och sundhet
5 5
Summa :
100p
Summa:
100p
Poängskala: Färgade Tecknade Elfenben
Vikt 5 5 5
Rasprägel och presentation 10 10 10
Kroppsform 20 20 20
Pälsens täthet 20 20 10
Pälsens kvalitet
20 20 40
Färg 20 10 10
Teckning 10
Kondition, vård och sundhet 5 5 5
Summa: 100p Summa: 100p Summa: 100p

Klass K Belgisk Hare

Skinn produkt:
Poängskala: Max:
Uppställning, kreativitet 10p
Arbetets utförande 30p
Utseende 30p
Pälsens kvalitet 20p
Svårighetsgrad 10p
Summa poäng: 100p
Poängskala:
Vikt 5
Rasprägel
och presentation
20
Kroppsform 40
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Färg, schattering o teckning 10
Kondition, vård
och sundhet
5
Summa :
100p


Vallsta 19/11 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Hilding A 93p = 5-10-18,5-9-36 (fällning)-9,5-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Ingeborg A 93,5p = 5-10-18-9-9-19-18,5 (ngt flammig blå färg)-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Bera A 93p = 5-10-18-9-9-18,5-18,5-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Kung Riki III A 92p = 5-10-18-9-9-18-18-5 Ronny Friberg

Milsbo (KM) 6/11 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Kung Riki III A 94p = 5-10-19 (god)-9-9-19-18-5 Kjell Carnbrand
Holländsk kanin Ingeborg A 94,5p = 5-10-19 (god)-9-9-19 (bra)-18,5 (bra teckning men lite matt i färgen)-5 Kjell Carnbrand
Holländsk kanin King A 91,5p = 5-9,5 (svag presentation)-18-9-8 (fällning)-18-19-5 Christer Järnede

4:e resp 13:e plats klass A!

Berga 5/11 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Satin Hilding A 91p = 4 (lätt)-9-18,5-8,5-37,5 (fäller)-8,5 (ojämn)-5 BIR Stefan Fernlund
Holländsk kanin Ingvald A 92p = 4 (låg vikt)-9,5-19-9-8,5-18 (utflytande teckning)-19-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Dagny A 93,5p = 5-10-18-9-9-19 (bra!)-18,5-5 BIR Stefan Fernlund
Holländsk kanin Bera A 92p = 4 (låg vikt)-9,5-18,5-9-9-18,5-18,5-5 Maria Ottosson
Holländsk kanin Ingela A 89p = 3 (låg vikt)-9,5-18-9-8 (fällning)-18,5-18-5

Tore Wigren


BIR = Bäst I Ras (OBS, just här enbart juniorer som tävlade om det)

Tierp 15/10 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Balder A 93p = 5-10-18-9-9-18,5-18,5-5 Ronny Friberg
Holländsk kanin Lillemor
B 90,5p = 5-10-18-9-8 (fällning)-18,5-18 (bra färg men ojämn teckning)-4 (gula tassar) Catherine Lindström
Satin Hilding B 94p = 5-10 (Bra)-19 (Bra)-18-18-19-5 Ove Karlsson

"Norsbo-expo" 27-28/8 2011

Kanin:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Fransk vädur Inga A Blev hemma pga kraftig fällning
Holländsk kanin Ingeborg B 93p = 5-10-18-9-8,5-19-18,5-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Inghild B 93p = 5-10-18-9-9-18-19-5
Ronny Friberg
Holländsk kanin Ingela B 90,5p = 5-10-18-9-8,5 (dubbel päls)-18-17 (svaga japanfält)-5
Pierre Eriksson
Holländsk kanin Dagny B 93p = 5-10-18-9-9-19-18-5
Ronny Friberg
Holländsk kanin Bera B 93,5p = 5-10-18,5-9-9-19 (ett mörkt öra önskas)-18-5 Monika Eriksson
Holländsk kanin Kung Riki III B 93p = 5-10-18,5-9-9-18,5-18 (kroppsteckning långt fram samt skev)-5
Pierre Eriksson
Holländsk kanin Riki jr med kull D 93p = 18-20-27-28
Ronny Friberg

Alingsås 8-10/7 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Fransk vädur
Gerti
(inlånad från min syster)

A 91,5p = 4 (för lätt)-18,5-37-9-9-9-5 Kjell Carnbrand
Holländsk kanin
Kung Riki III
Speciell ungdjurs
bedömning som SKAF håller i....
74p= 19-19-8,5-14-13,5
Gullik Klepaker (norsk)
Holländsk kanin Ingeborg Speciell ungdjurs
bedömning som SKAF håller i....

75,5p = 19-18,5-9,5-14,5 (flott)-14 Gullik Klepaker (norsk)
Fransk vädur
Rakel (inlånad från min syster)
Speciell ungdjurs
bedömning som SKAF håller i....
74p = 19-18,5-9-13,5-14 Gullik Klepaker (norsk)

SKUF:s ungdjurs bedömnings skala:

Poängskala:

Max:
Rasprägel & pressentation
20
Kroppsform 20
Färg 10
Huvudets teckning
15
Kroppens teckning
15
Summa: 80p

Mora 28/5 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Fritz A 94p = 5-10-19-9-9-18,5 (bra holländarteckning)-18,5 (bra holländarteckning)-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Gert A 90,5p = 3 (lätt)-9,5-17,5 (midja)-9-9-18,5-19 (bra)-5 Bo Paulsson
Holländsk kanin Ingeborg, Inghild, Ingvald M 94,5p= 19-19-18,5-38 (bra) Bo Paulsson

Bergby 21/5 2011


Lila pokalen är 95p ungdjursgrupps pokalen & blå pokalen är för Bästa Junior!

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:

Holländsk kanin

Fritz

A

93,5p = 5-10 (Bra)-18,5-9-9-18,5-18,5-5

Ove Karlsson

Holländsk kanin

Sten

A

93,5p = 5-10-18,5-9-9-18,5-18,5 (en ngt kort manschett)-5

Pierre Eriksson

Lejonhuvad kanin

Dolores

A

90,5p = 5-10-18-9-8,5-18-17 (brun ton, svag schattering, mellan och bottenfärg)-5

Pierre Eriksson

Fransk vädur

Inga

B

91p = 5-19-36,5 (kantig)-9-8 (fällning)-8,5 (ojämn)-5

Ove Karlsson

Holländsk kanin

Ingeborg, Inghild, Ingvald

M

95p = 19-19-19-38 (Vacker helhet!)

Pierre Eriksson

Guldsmedshyttan 22/4 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Fritz A 93p = 5-10-18,5-9-9-18 (svag japanteckning)-18,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Gert A 91p = 4 (låg vikt)-9,5-18-9-9-19-17,5 (vita hår)-5 Bo Paulsson
Holländsk kanin Cesar A 93p = 5-10-18-9-9-19-18-5 Christer Järnede
Lejonhuvad kanin Dolores A 0p = 5-10-17 (hård bak)-9-8,5-18-00 (mkt brunt)-5 Christer Järnede
skinnprodukt - kudde K

94p= 10-28-28-18-10

Bo Paulsson

Tierp 26/3 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:

Holländsk kanin

Fritz

A

93,5p = 5-10-18,5-9-9-18,5 (svag japanteckning)-18,5-5

Eva-Lena Lönndahl

Holländsk kanin

Sten

A

92p = 5-10-18,5-9-9-17 (ojämn höger sida)-18,5-5

Peter Landberg

Holländsk kanin

Gert

A

90p = 4 (låg vikt)-9,5-18-9-9-18,5-18-4 (smutsiga tassar)

Maria Ottosson

Lejonhuvad kanin

Dolores

A

90,5p = 5-10-18-9-8,5 (för mjuk(?otydlig text) )-18-17 (svag schattering, brun ton)-5

Kjell Karnbrand


Järbo 22/1 2011

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:

Holländsk kanin

Dorotea

A

94p = 5-10 (Bra!)-18-9-9-19 (Bra!)-19 (Bra!)-5

Eva-Lena Lönndahl

Holländsk kanin

Cesar

A

94p = 5-10 (Bra!)-18,5-9-9-19-18,5-5

Eva-Lena Lönndahl

Holländsk kanin

Nanna

A

92p =5-10-18-9-9-18,5-17,5 (sne teckning)-5

Christer Järnede

Holländsk kanin

Sten

A

92,5p =5-10-18,5-9-9-18,5-17,5 (svaga japanfält)-5

Pierre Eriksson

Holländsk kanin

Arnold

A

91p = 5-10-18,5-9-9-16,5 (teckningen flyter ut på kroppen)-18-5

Pierre Eriksson

Lejonhuvad kanin

Dolores

B

92,5p = 5-10-18-9-8,5-19-18-5

Pierre Eriksson


Järbo 4/12 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:

Holländsk kanin

Dorotea

A

93p = 5-10-18,5-9-8 (fällning)-19-18,5-5

Maria Ottosson

Holländsk kanin

Cesar

A

93p = 5-10-18 (markerade lår)-9-9-19-18 (ojämn ring)-5

Pierre Eriksson

Mora (klubbmästerskap) 28/11 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Dorotea A 93,5p = 5-9,5 (svag presentation)-18-9-9-19 (Bra!)-19 (Bra!)-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Sten A 91,5p = 5-9,5 (bättre presentation önskas)-18 (markerade lår)-9-9-18 (utflytande teckning)- 18-5 Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Fritz B 94p = 5-10 (Bra presentation!)-19-9-9-18,5-18,5-5 Eva-Lena Lönndahl

Västerhaninge 7/11 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Borghild A 91,5p = 5-10-18-9-9-18-17,5 (ngt ojämn ring samt bättre bälte önskas)-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Cassandra A 92,5p = 5-10-18-9-9-18,5-18 (vita hår)-5 Stefan Fernlund
Holländsk kanin Fritz B 92,5p = 5-10-18 (Ngt kantig)-9-9-18-18,5 (Bra holländar teckning)-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Fridolf B 95p = 5-10 (Bra!)-19 (Bra!)-9-9,5 (Bra!)-19-18,5-5 Vackert djur! Eva-Lena Lönndahl

Tierp 23/10 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Dorotea A 92,5p = 5-10-18-9-9-18,5-18-5 Ove Karlsson
Holländsk kanin Cassandra A 93,5p = 5-10-18 (något markerade lår) 9-9-19-18,5-5 Bo Paulsson
Holländsk kanin Sten A 91,5p = 4 (för lätt)-9,5-18,5-9-8,5 (ej färdig)-18,5-18,5-5 Peter Landberg

Eksjö 9-10/10 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Borghild A 90,5p = 4 (låg vikt)-10-18-9-9-17,5 (bred bläs)-18-5 Eva Persson?

Dala-Expo 28-29 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Borghild B 92p = 5-10-18-9-8,5-18 (ej väl avrundad)-18,5-5 Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Dorotea B 93p = 5-10-18-9-8,5 (ej färdig)-19-18,5 (ojämna manchetter)-5 Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Cassandra B 93p = 5-10-18,5-9-8,5-18,5 (vita hår örontoppar)-18,5-5 Pierre Eriksson
Holländsk kanin Lola med kull 5 2010 D 94p = 19 (bra!)-20-27 (ngt ojämna)-28 Eva-Lena Lönndahl

Mora 29/5 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Borghild, Bror och Bonde
(kull 2 2010)
M

94p = 19-19-18-38

Pierre Eriksson

Bergby 15/5 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Oden A 91p = 4 (Låg vikt)-10-18-9-9-18-18-5 Stefan Fernlund
Holländsk kanin Fenja A - -
Holländsk kanin Flora med kull 2 2010 D 93p = 19-20-26 (en unge har olik färgade ögon)-28 Stefan Fernlund

Tierp 27/3 2010

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
På bilden med flera kaniner: Solvei (Tallmons Fenja), Sören (Tallmons Balder) och Oden. Oden och 2 av hans syskon

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Oden A 90,5p = 4 (låg vikt)-9,5-18-9-9-18 (lite gult i japanteckningen)-18 (ojämn holländar teckning)-5 Maria Ottosson

Kungsgården 23/1 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Loke A 92p = 4 (låg vikt)-10-18-9-9-18,5-18,5-5 Tore Wigren

Mora (avelsbedömning) 10/1 2010

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Flora A 93p = 5-10-18,5-9-9-18-18,5-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Oden A -(fick stanna hemma pga att han är alldeles för liten....) -
Holländsk kanin Loke A 90p = 3 (låg vikt)-9-18-9-9-18,5-18,5-5 Tore Wigren

Vallsta 14/11 2009

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Flora A 94p = 5-10-19-9-9-18-19-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Oden B 93p = 5-10-18-9-9-18,5-18,5-5 Roland Längeby
Holländsk kanin Loke B 92p = 5-10-18-9-9-18 (ojämn teckning)-18 (ojämn teckning)-5 Ove Karlsson

Milsbo (klubbmästerskap) 1/11 2009

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Flora A 93,5p = 5-9,5 (tendens hakpåse) -19-9-9-18-19 (Bra)-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Lola A 92p = 5-9 (tendens hakpåse) -18,5-9-8 (fällning)-19 (Bra)-18,5- 5 Tore Wigren

Tierp 24/10 2009

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Flora A 91,5p = 5-10-18-9-9-17,5 (något ojämn)-18 (Bra färg ojämn teckning)-5 Catherine Lindström

Dala-expo 22-23/8 2009

Ras:

Kanin:

Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Flora B 93p = 5-10-19-9-8 (fällning)- 18,5-18,5-5 Tore Wigren
Holländsk kanin Tor A 94p = 5-10-18-9-9-19-19-5 Bo Paulsson

Malmköping 30/5 2009

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Sally A 93p = 5-10-18-9-9-19-18-5 Roland Längeby

Mora 23/5 2009

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Sally A

93,5p = 5-9,5 (bättre pressentation önskas!)-18,5-9-9-19-18,5 (ojämn i färgen)-5

Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Riki A

93,5p = 5-10-18,5-9-9-19-18- 5

Tore Wigren

Tierp 28/2 2009


Svarta holländaren på bilden är Best in show vinnaren på utställningen!
Lola och han såg så kära ut i varran de låg så där mycket och så fort man öppnade skulle de pussa på varran
Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Lola A 94,5p = 5-10-19-9-9-18,5-19-5 Tore Wigren

Kungsgården 7/2 2009

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Lola A 92,5p = 5-10-18-9-9-18,5-18-5 Roland Längeby

Bergvik 22/11 2008

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Lola A

95p = 5-10 (god)-19 (god)-9-9-19 (bra)-19 (bra)-5 Vackert djur!

Tore Wigren
Holländsk kanin Riki A

93,5p = 5-10-18,5-9-9-19-18 (jack på ringen) -5

Pierre Eriksson

Tierp 25/10 2008

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Lola A 92,5p = 5-9,5 (pösig fram)-18,5-9-8,5 (fällning)-18,5-18,5 (ngt ojämn)-5 Eva-Lena Lönndahl
Holländsk kanin Riki A

93,5p = 5-10-18,5-9-9-19 (Bra)-18 (jack på ringen) - 5

Pierre Eriksson

Dala-expo 23-24/8 2008

Ras: Kanin: Klass: Poäng: Domare:
Holländsk kanin Lola B 94p = 5-10-18-9-9-19-19-5 John R Brevik (?)
Holländsk kanin Riki B

92,5p = 5-10-18,5-9-9-18-18-5

Kjell Carnbrand