White:

Ursprung:

Black and White ( White svart) har uppstått genom korsning mellan Black and Tan och Chinchilla. Det råder en viss förvirring vad beträffar rasens hemland och när den egentligen uppstod. Uppgifter finns på att den kom fram i England på 1920 talet eller i södra Skottland omkring 1940. Tyskland beskriver rasen 1949. Troligen har man fått fram rasen på flera platser.

Rasen kom till Sverige 1929.

Temperament:

En mycket snäll ras som gärna är med och alltid nyfiken. Bland de trevligaste raserna jag träffat.

Övrigt:

White är godkänd i grundfärgerna: svart, blå, brun, egern, samt blå- och brun zobel.

Viktskala:

Ungdjur:
4 intill 5 månader: 2,1kg
5 intill 6 månader: 2,5 kg
6 intill 7 månader: 2,8 kg

Vuxna:
-2,6 kg = 0 poäng
2,61 - 2,80kg = 3 poäng
2,81 - 3,00 kg = 4 poäng
3,01kg - 4,0kg = 5 poäng
4,01 - 4,50 kg = 4 poäng
4,51 - och högre = 0 poäng

Poängskala
Vikt 5
Rasprägel och presentation 10
Kroppsform 20
Pälsens täthet 10
Pälsens kvalitet 10
Grundfärg 10
Teckningsfärg 10
Teckning 20
Kondition, vård och sundhet 5
Summa poäng:100p


Svart

Foto: Matilda Hedberg (jag)

Brun

Foto: Matilda Hedberg (jag)