Spinna

Här är det tänkt att jag ska berätta om hantverket.

Från kanin till garn